“Swiss Made” สวิสแค่ไหน?

“Swiss Made” เป็นสัญลักษณ์ที่มีการบ่งบอกว่านาฬิกา ได้ถูกผลิตขึ้นภายใต้กำหนดว่าด้วยการใช้คำว่า “สวิสเซอร์แลนด์” หรือ “สวิส” สำหรับนาฬิกา (Verordnung über die Benutzung des Schweizer Namens für Uhren) ซึ่งกฏหมายนี้ได้มีการตราใช้ตั้งแต่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1971 โดยมีคำจำกัดความของนาฬิกาสวิสไว้ดังนี้นาฬิกาจะเป็นนาฬิกาของสวิสต่อเมื่อ…

  1. เครื่องนาฬิกาเป็นสวิส
  2. เครื่องและตัวเรือนประกอบในสวิตเซอร์แลนด์และ
  3. ผู้ผลิตจะต้องตรวจสอบนาฬิการอบสุดท้ายในสวิตเซอร์แลนด์

"Swiss Flag" by  Khairul Abdullah / CC BY 2.0

การที่เครื่องนาฬิกาจะเป็นสวิสได้นั้น มูลค่าของส่วนประกอบจากโรงงานผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ (ไม่รวมค่าประกอบ) จะต้องมีมูลค่าเกิน 50% ของราคารวมทั้งหมด โดยการคำนวณมูลค่าก็จะมีกฎเพิ่มเติมอีก เช่น มูลค่าของหน้าปัดนาฬิกา (Dial) และเข็มนาฬิกา (Hands) จะนำถูกมาคำนวณต่อเมื่อเข็มและหน้าปัดนั้นมาถูกใส่บนเครื่องนาฬิกาในสวิตเซอร์แลนด์ หรืออาจจะนำค่าการประกอบมาคำนวณด้วยได้ในบางกรณี โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกใช้มาถึงปัจจุบัน (2016)

ปัญหาหลักที่พบก็คือ ในส่วนของนาฬิการาคาต่ำถึงกลางนั้น บริษัทนาฬิกาหลาย ๆ แบรนด์ได้ว่าจ้างบริษัทต่างชาติให้ผลิตชิ้นส่วนให้และเพื่อช่องว่างต่าง ๆ เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิต เพราะเนื่องจากคำที่ว่า 50% ของมูลค่านั่นเองทำให้สามารถให้ผู้ผลิตจากต่างประเทศที่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าผลิตชิ้นส่วนแล้วส่งมาขายที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เป็นล่ำเป็นสัน แถมปกติมูลค่าชิ้นส่วนจากโรงงานผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ต่อผู้ผลิตต่างประเทศมีมูลค่าในสัดส่วนที่มากกว่า 50% อยู่ดี ช่องโหว่เบ้อเริ่มเทิ่มนี้จึงทำให้สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอใช้คำว่า “Swiss Made” บนหน้าปัดได้สบาย ๆ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีการออกกฎหมายตัวใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2017 นี้ โดยจะเพิ่มสัดส่วนมูลค่าของส่วนประกอบในสวิตเซอร์แลนด์อย่างต่ำ 60% แทน และระหว่างนี้ให้ผู้ผลิตทำการเตรียมตัวสำหรับกฎเกณฑ์ใหม่ดังกล่าว ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนหรือโรงงาน ไม่ใช่แค่บริษัทนาฬิกาสวิสเท่านั้นที่จะต้องปรับตัวแต่เป็นผู้ผลิตในต่างประเทศและผู้ซื้ออย่างเรา ๆ ท่าน ๆ เองที่ก็ต้องขยับตัวด้วยเช่นกัน

เครดิตภาพ – “Swiss Flag” โดย  Khairul Abdullah / CC BY 2.0

 

เกี่ยวกับ Ukrit Vanagosoom

Ukrit Vanagosoom
ผู้ก่อตั้งบล็อกนาฬิกาแห่งนี้ เป็นวิศวกรที่ชื่นชอบและหลงไหลในเรื่องนาฬิกาเป็นชีวิตจิตใจ ด้วยประสบการณ์ที่ยุโรปกว่าสิบปี งานเขียนของเขานั้นเจาะลึกในเรื่องราวและเทคนิคอย่างแท้จริง