ทีมของเรา

ทีมของ LWQP เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญมากมายหลากหลายสาขา เป็นบุคคลผู้หลงใหลในศาสตร์แห่งนาฬิกา และสามารถตีความออกมาด้วยบทความเจาะลึกที่มีมุมมองเป็นของตนเอง

Ukrit Vanagosoom
Founder

Dr. Chettha Songthaveepol
Co-Founder

Wanida Siripaopradist
Managing Editor

Thanadol Sereratana
Senior Writer

Kittichart Boonyapakdi
Technical Editor

Dr. Chanesd Srisukho
Contributor

Uthen Pattananiphol
Senior Editor

Panitan Sitiraboot
Contributor

Worawut Sinkoksoong
Lifestyle Editor & Photographer

Thararat Taweekun
Contributor

Tosapon Rüther
European Contributor

Sirikorn Sirisuthdhi
International Editor

Chawanut Khairusmee
Contributor

Pathompong Phatanaviroj
Photographer